“Jo negali supainioti su kitu Lietuvos menininku. Kaip kūrėjas – jis toks lengvas, romantiškas, dvasingas. Kuo daugiau į juos žiūri, tuo labiau jie tave įtraukia, užburia… Tai, matyt, charakterizuoja jo kūrybą kaip šviesos ir gėrio skleidėją.”

Menininkas

“Vytautas suvokdamas pasaulio būties sakralumą tapė jo virpėjimą, medituodamas pievas, žoleles, šieno kauges. “

Filosofas,
menotyrininkas

“V. Tamoliūno kūrybinius ieškojimus traktuočiau kaip pačios egzistencijos paskatintą dvasinį atradimą ir kartos prisikėlimą <…> grąžinantį žmogų prie to, kas labai paprasta ir tikra.”

Literatūrologas,
rašytojas

Šviesaus atminimo kūrėjas V. Tamoliūnas (1955-2009) žavi savo talento gerbėjus ramybę spinduliuojančiais paveikslais.

Atsiminimai

Play Video